غربالگری نوزادان

تست کرونا

غربالگری بارداری

چرا های طب

سرعت، دقت و پشتیبانی پاسخگو

دارای مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دارای آزمایشگاه فوق تخصصی و مجهز

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه کار آفرین

امکان مشاوره رایگان با پزشک

امکان نسخه نویسی

ارایه اصل قبض و جواب آزمایش جهت ارایه به بیمه تکمیلی طرف قرارداد با بیمه های تکمیلی کارافرین، سینا، سامان، تعاون، البرز، سرمد، آسیا و سپه

امکان دریافت معرفی نامه آنلاین برای بیمه های تکمیلی

4

دیگر خدمات

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

مشتریان ما

به اپلیکیشن ما ملحق شو

با عضویت در باشگاه مشتریان

30 امتیاز دریافت میکنی

✔ امکان مشاوره رایگان

✔ امکان نوشته نسخه به رایگان

✔ ایاب ذهاب رایگان

✔ برخورداری از کد تخفیف

مراحل ثبت درخواست

آخرین مطالب